Logo Byczyny

KONTAKT

Więcej informacji dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi w naszej gminie można uzyskać  również:

- w Urzędzie Miejskim w Byczynie, pok. nr 25, II piętro

- pod nr tel. 77 413 41 50 wew. 27

- pod adresem e-mail:

Osoba do kontaktu w sprawach śmieci: Pani Gabriela Wróbel