Wybierz język:
Boisko Sportowe Orlik 2012 Piknik.jpeg Zajęcia świetlicowe.jpeg Zajęcia świetlicowe.jpeg Zlot Piłkarzy.jpeg

Fotorelacja z XI Przeglądu Twórczości Teatralnej "Dionizjada"

W dniu 21.03.2014 r. w Ośrodku Kultury w Byczynie odbył się XI Przegląd Twórczości Teatralnej "Dionizjada" . Impreza rozpoczeła się się o godiznie 10:00 uroczystym przemarszem wokół Rynku w Byczynie na czele z "Marzanną" oraz Orkiestrą Dętą w towarzystwie mażoretek "Karo", natomiast cay pochód tworzyli uczestnicy przeglądu w strojach scenicznych oraz dzieci z Publicznego Przedszkola w Byczynie. Metą przemarszu był Stadion Miejski im.Kazimierza Górskiego w Byczynie, gdzie nastąpiło uroczyste spalenie "Marzanny", wten sposób wszyscy pożegnaliśmy zimę i powitaliśmy wiosnę.