Od 01 sierpnia do 02 września 2019 roku można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2019 roku

Wybierz język:
Boisko Sportowe Orlik 2012 Piknik.jpeg Zajęcia świetlicowe.jpeg Zajęcia świetlicowe.jpeg Zlot Piłkarzy.jpeg

XXIII Wojewódzki Turniej Recytatorski „O Buławę Hetmańską”. Do pobrania regulamin, karta udziału

DOCRegulamin Buława Hetmańska - 2018.doc

DOCKarta uczestnictwa BUława hetmańska 2018.doc

DOCZgoda na wykorzystanie wizerunku 2018.doc