Od 01 sierpnia do 02 września 2019 roku można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2019 roku

Wybierz język:
Boisko Sportowe Orlik 2012 Piknik.jpeg Zajęcia świetlicowe.jpeg Zajęcia świetlicowe.jpeg Zlot Piłkarzy.jpeg

Fotorelacja z XXIII Wojewódzkiego Tunieju Recytatorskiego ,,O Buławę Hetmańską"

DOCXWojewdzki Turniej Recytatorski O Buła Hetmańską - sprawozdanie merytoryczne.docx