Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2018 roku  "więcej"

Wybierz język:
Gród Byczyna Panorama miasta Byczyna

sisms.png

 

Referat Oświaty

L.p. Nazwa usługi Pokój Karta Usług
1.

Pomoc materialna dla uczniów - stypendia

szkolne i zasiłki szkolne

Nr 31
II piętro
DOCKU-oswiata01.doc 
2.

Dofinansowanie kosztów kształcenia

młodocianych pracowników

Nr 31
II piętro
DOCKU-oswiata02.doc